Šobrīd aizņemties izdevīgāk (jaunumi kreditēšanas noteikumos)

0

Rakstījis admin | Kategorijas Droši kredīti | Datums 02-05-2016

Šobrīd aizņemties izdevīgāk2016. gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.pantā, kas ierobežo nebanku kreditoru tiesības negodīgai komercpraksei. Ko tieši tas nozīmē, kādas ir izmaiņas un kā tās ietekmē kredītņēmējus? Šobrīd aizņemties ir vēl drošāk un izdevīgāk. Uzzini, kādas ir aizdevumu maksimālās procentu likmes un citus ierobežojumus.

Nesamērīgi procentu maksājumi, saskaņā ar likuma grozījumiem, vairs nav iespējami, jo kā šobrīd nosaka likums – patērētāja kreditēšanas līguma izmaksām jābūt samērīgām un atbilstošām godīgai darījumu praksei. Likuma 8.panta 2.3.apakšpunktā skaidri nodefinētas maksimālās procentu likmes, kas šī likuma ietvaros uzskatāmas par samērīgām, attiecīgi – no 1. līdz 7. kredīta izmantošanas dienai procentu likmei nevajadzētu būt augstākai par 0.55% dienā no kredīta summas, no 8. līdz 14. dienai procentu likme nedrīkstētu pārsniegt 0.25% dienā un no 15.dienas likmei būtu jābūt līdz 0.2% dienā no aizdevuma summas. Runājot konkrēti, ja aizņematies 100.00 EUR ar atmaksas termiņu 30 dienas, kopējai summai, ko atdosiet, nevajadzētu pārsniegt 108.80 EUR. Ieskatoties kredītu kalkulatorā, redzam, ka aizdevēji arī pieturas pie šiem noteikumiem, Credit24 pat noteicis ievērojami zemāku procentu likmi, kā maksimālā, likumā noteiktā.

 

Taču jāņem vērā, ka procentu likmes regulējums neattiecas uz aizdevumiem, kuros kā nodrošinājums izmantota kāda ķīla, piemēram, automašīna. Ja aizdevuma nodrošināšanai kredītņēmējs izmantojis kādu lietu un aizņēmēja atbildība ierobežota tikai ar šo lietu, likums kredītu procentu likmes neregulē. Respektīvi, ja vienīgais ar ko riskējat aizņemoties, ir konkrēta ieķīlātā manta, kredīta atmaksas procentu likme var būt arī augstāka kā likumā noteiktā.

 

Likums arī paredz, ka kredītiem, kuru atmaksas termiņš nav garāks par 3 mēnešiem, visas ar kredītlīguma izpildi saistāmās maksājuma summas nedrīkst pārsniegt izsniegtā kredīta summu. Bet arī šie likuma grozījumi neattiecas uz kredītiem, kuros kā nodrošinājums izmantota ķīla, kā arī kredītlīnijām.

 

Kredīti, kuru saņemšanai tiek izmatoti distances saziņas līdzekļi (piemēram, SMS, e-pasts, tālrunis), atmaksājami pa daļām proporcionāli līguma termiņam ar vienu maksājumu (kas iekļauj kā kredīta pamatsummas, tā procentu maksājumu) ne retāk kā reizi mēnesī. Izņēmums ir kredīti, kas izsniegti laika posmam mazākam par mēnesi, kredītlīnijas, un kreditēšanas līgums, kas paredz iespēju pieprasīt nokavējuma procentus. Taču jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu, nokavējumu procentu apmērs nedrīkstētu pārsniegt 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā.

 

Vēl likumā arī tiek regulēts iespējamais kredītu saņemšanas laiks. Ja pirms tam pie dažiem kredītdevējiem bija iespējams saņemt aizdevumu jebkurā diennakts laikā, tad tagad tas diemžēl vairs nebūs iespējams. Lai pasargātu vieglprātīgus kredītu ņēmējus, likuma 8.panta 2.1. apakšpunkts nosaka, ka laika posmā no 23:00 līdz 7:00 kreditēšanas līgumus slēgt aizliegts, tādējādi ļaujot potenciālam kredītņēmējam “izgulēties uz šīs domas” un, ja no rīta aizņēmums joprojām nepieciešams, doties pie kredītdevēja un slēgt darījumu. Tā teikt – rīts gudrāks par vakaru.

 

Valsts ar šīm likuma izmaiņām sargā vieglprātīgus kredītņēmējus, aizliedzot arī kredītu atmaksai izmantot vekseļus, respektīvi, vienu aizdevumu atdot ar otru.
Lai arī šī paša likuma 8.panta 4.1. un 4.2. punkts nosaka, ka kredītdevēja pienākums ir pārbaudīt kredītņēmēja iespējas kredītu atmaksāt, būsim atbildīgi un izvērtēsim savas iespējas atdot aizdevumus!

 

Raksti komentāru